Проект Закону провстановлення відповідальності за надання недостовірної інформації про дієтичні харчові продукти, що містять глютен

  • 10.10.15 21:38

До ВерховноЇ Ради подан на рассмотрение " Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності за надання недостовірної інформації про дієтичні харчові продукти, що містять глютен)

 

 

Проект

вносить народний депутат України

Сисоєнко І.В. (152)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності за надання недостовірної інформації про дієтичні харчові продукти, що містять глютен)»

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1.  У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 19, ст. 98):

 

1) частину першу статті 1 доповнити абзацами такого змісту:

«95) харчові продукти, що мають зменшений вміст глютену (клейковини) це - дієтичні продукти, які складаються з одного або більше компонентів пшениці, жита, ячменю, вівса або їхніх гібридних сортів, які були спеціально оброблені, щоб зменшити вміст глютену до рівня в межах від 20 мг/кг до 100 мг/кг в загальній масі харчового продукту, в тому вигляді, як його продають або передають споживачу.

96) харчові продукти, що не містять глютену (клейковини) це - дієтичні харчові продукти, які складаються або виготовлені з одного або більше інгредієнтів, що не містять пшениці, жита, ячменю, вівса або їхніх гібридних сортів, в яких вміст глютену не перевищує 20 мг/кг в загальній масі харчового продукту, в тому вигляді, як його продають або передають споживачу;».

У зв’язку з цим абзац дев’яносто п’ятий вважати абзацом дев’яносто сьомим.

 

2) статтю 39 доповнити частиною шостою такого змісту:

«6. Написи на етикетці харчового продукту, що представляють інтерес для споживачів та призначені запобігати шахрайству або відрізняти один харчовий продукт від іншого, такі як «повністю натуральний», «органічний», «оригінальний», «не містить глютену» або «з низьким вмістом глютену» тощо, та інша інформація, на додаток до тієї, що зазначена у цій статті, має бути підтверджена відповідно до вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.».

У зв’язку з цим частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою.

 

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131) :

 

  1. 1) пункт 4 частини першої статті 96-3 після цифри «262,» доповнити цифрою «327-1,».

 

  1. 2) частину другу статті 96-3 після цифри «306,» доповнити цифрою  «327-1,».

 

3) доповнити статтею 327-1 «Виготовлення та збут дієтичних харчових продуктів, що не містять глютен

1. Виготовлення та збут дієтичних харчових продуктів, що не містять глютен з наданням споживачу недостовірної інформації щодо складу та характеристики їх компонентів,-

караються штрафом до сімдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Виготовлення та збут дієтичних харчових продуктів, що не містять глютен, з наданням споживачу недостовірної інформації щодо складу та характеристики їх компонентів якщо вони спричинили загибель людини чи інші тяжкі наслідки,-

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.».

 

 

ІІ. Прикінцеві положення.

 

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

 

України